Нийоле Адамовичюте: ограниченные возможности не ограничивают жизнь

Знаю, что много кому кажется, что, если человек с ограниченными способностями, значит он ничего не умеет и ни на что, неспособен. Так часто бывает. Со стороны учителей – когда, например педагог думает, что вот этот вот ребенок с ограниченными способностями, ничего не сможет делать. Такого ребенка усаживают где-нибудь в уголок и стараются не замечать.

Sławomir Olenkowicz: „Bez wiedzy ze szkoły, dobrej pracy nie da się znaleźć nawet na budowie”

Nauczyciel jest zobowiązany wykonać swoją pracę jak najlepiej, ponieważ najczęściej to właśnie od pedagoga zależy jaki start w życiu będą mieli jego uczniowie – przekonuje nas Sławomir Olenkowicz. O tym po co się zmienia szkoła, uczniowie i nauczyciele – rozmawiamy ze Sławomirem Olenkowiczem, nauczycielem fizyki ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w rejonie wileńskim oraz Gimnazjum w Zujunach.

Walery Jagliński: Może tak się wydarzyć, że będą szkoły, uczniowie, nie będzie tylko nauczycieli

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęła oświata na Litwie, jest coraz bardziej dający się we znaki brak nauczycieli – przekonuje Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Czy szkolnictwu na Litwie grozi sytuacja, gdy szkoły będą świecić pustkami z powodu braku nie uczniów, a pedagogów, czy zamiast nauczycieli, dzieci w klasach będą uczyć przez zabawę performerzy, rozmawiamy z Walerym Jaglińskim.

Bożena Czenko: Szkoła nie może wszystkiego, trzeba współpracy rodziców

Zdaniem Bożeny Czenko pojęcia „rodzic”, „dziecko” i „nauczyciel” uległy obecnie rozmyciu. Rodzice często uważają, że lepiej się znają na nauczaniu niż nauczyciele i próbują narzucić szkole czy pedagogom swoją narrację, swoją wizję tego, jak musi być uczone ich dziecko. Tymczasem szkoła wychowuje i uczy, ale nie może zrobić wszystkiego. Potrzeba również współpracy i pomocy rodziców.

Anna Tondrik: Bez technologii nauczyciel staje się nudny dla dziecka

Moim zdaniem, obecnie rolą nauczyciela jest podążać za uczniem, a nie to, że uczeń ma się dopasować do nauczyciela. Jeszcze 20 lub 30 lat temu nauczyciel miał bardzo wysoki status społeczny, znajdował się na swoistym piedestale i uczniowie musieli się podporządkować nauczycielowi. Dziś jest tak, że to nauczyciel musi podążać za uczniem i starać się go zaciekawić swoim przedmiotem i znaleźć w masie uczniowskiej te diamenty i brylanty, z których można wychować przyszłych być może noblistów.

Легенды старого Вильнюса: вещий сон князя Гедиминаса и человек, который создал банк Литвы

Одна из самых известных легенд о Вильнюсе, это история о великом князе Гедиминасе, железном волке и жреце Лиздейке, но мало кто знает, что на самом деле в основе легенды лежит реальная политическая цель, которую преследовал великий князь. Помимо легенды о князе Гедиминасе мы расскажем историю о человеке, который фактически стал легендой при жизни: Владас Юргутис, человек, который создал валюты Литвы – лит и познакомимся с очередной современной сказкой о литовской столице и его кошках. 

Легенды старого Вильнюса: куда пропали пушки Наполеона, и тайна гибели профессора Аугуста Бекю

Особое место среди городских легенд Вильнюса занимают тайна гибели профессора Аугуста Бекю, исчезновения пушек Наполеона и, как ни странно, новая городская сказка, в которой на улицах Старого города можно встретить пингвина с единорогом.

Легенды старого Вильнюса: Вильнюсский Гаон и “спящие полицейские”

Вильнюс, Вильно город, в котором древние легенды облекаются снова в плоть и по древней брусчатке, столицы Великого Княжества Литовского маршируют тени князей Витаутаса и Гедиминаса, Вильнюсский Гаон создает искусственного человека – Голема. На встречу старым легендам и сказкам идут новые, которые создают современные писатели, в истории города появляются пингвины, спящие полицейские, единороги. Итак: легенды о Вильнюсском Гаоне и спящих полицейских.

Ирина: переехала в Литву из России и не жалеет!

В Литву Ирина переехала из России несколько лет назад. Причина переезда, по ее словам, самая прозаическая – любовь. С Андрюсом, своим будущим мужем литовцем, она познакомилась по интернету, любопытство заставило их встретиться. Со временем эти встречи становились все чаще и чаще и в концы-концов они решили пожениться. С Ириной мы поговорим о том, нужно ли эмигранту учить литовский язык, чтобы стать своим и о том, как относятся к русским в Литве.