Эльдар Шабанович: изобретатель, доктор наук из Литвы, разрабатывает искусственный интеллект

Эльдар Шабанович, житель Литвы, по национальности татарин, его родина – деревня Сорок Татар. Эльдар – физик, доктор наук в области электроники и электротехники, занимается разработкой искусственного интеллекта и предприниматель. Рассказываем, как складывается судьба учеников школ национальных меньшинств после того, как для них прозвучал последний школьный звонок и началась взрослая жизнь.

Арнольд Данушевич: я с детства мечтал о железной дороге

Арнольду, двадцать лет. Пару лет назад он закончил одну из польских школ в Вильнюсском районе. Рассказываем, как складывается судьба учеников школ национальных меньшинств после того, как для них прозвучал последний, школьный звонок и началась взрослая жизнь.

Ян Юцкевич – “человек, который делает яхты, но мечтает сочинять и петь рэп”   

Учительница литовского языка задала нам написать реферат, я тогда был в одиннадцатом классе. Ну, а я решил, что скачаю его из интернета. Как решил, так и сделал. Ох, и было же делов, стыдно. Поймал “кол”. Запомнилось и то… что я когда-то мечтал играть и записывать рэп, даже записал одну песню, но кто-то из знакомых ребят, посмеялся… а я взял и не решился продолжать. Хотя на самом деле получилось очень и очень неплохо. Иногда мне до сих пор, очень хочется спеть рэп…

Нийоле Адамовичюте: ограниченные возможности не ограничивают жизнь

Знаю, что много кому кажется, что, если человек с ограниченными способностями, значит он ничего не умеет и ни на что, неспособен. Так часто бывает. Со стороны учителей – когда, например педагог думает, что вот этот вот ребенок с ограниченными способностями, ничего не сможет делать. Такого ребенка усаживают где-нибудь в уголок и стараются не замечать.

Sławomir Olenkowicz: „Bez wiedzy ze szkoły, dobrej pracy nie da się znaleźć nawet na budowie”

Nauczyciel jest zobowiązany wykonać swoją pracę jak najlepiej, ponieważ najczęściej to właśnie od pedagoga zależy jaki start w życiu będą mieli jego uczniowie – przekonuje nas Sławomir Olenkowicz. O tym po co się zmienia szkoła, uczniowie i nauczyciele – rozmawiamy ze Sławomirem Olenkowiczem, nauczycielem fizyki ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w rejonie wileńskim oraz Gimnazjum w Zujunach.

Walery Jagliński: Może tak się wydarzyć, że będą szkoły, uczniowie, nie będzie tylko nauczycieli

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęła oświata na Litwie, jest coraz bardziej dający się we znaki brak nauczycieli – przekonuje Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Czy szkolnictwu na Litwie grozi sytuacja, gdy szkoły będą świecić pustkami z powodu braku nie uczniów, a pedagogów, czy zamiast nauczycieli, dzieci w klasach będą uczyć przez zabawę performerzy, rozmawiamy z Walerym Jaglińskim.

Bożena Czenko: Szkoła nie może wszystkiego, trzeba współpracy rodziców

Zdaniem Bożeny Czenko pojęcia „rodzic”, „dziecko” i „nauczyciel” uległy obecnie rozmyciu. Rodzice często uważają, że lepiej się znają na nauczaniu niż nauczyciele i próbują narzucić szkole czy pedagogom swoją narrację, swoją wizję tego, jak musi być uczone ich dziecko. Tymczasem szkoła wychowuje i uczy, ale nie może zrobić wszystkiego. Potrzeba również współpracy i pomocy rodziców.

Anna Tondrik: Bez technologii nauczyciel staje się nudny dla dziecka

Moim zdaniem, obecnie rolą nauczyciela jest podążać za uczniem, a nie to, że uczeń ma się dopasować do nauczyciela. Jeszcze 20 lub 30 lat temu nauczyciel miał bardzo wysoki status społeczny, znajdował się na swoistym piedestale i uczniowie musieli się podporządkować nauczycielowi. Dziś jest tak, że to nauczyciel musi podążać za uczniem i starać się go zaciekawić swoim przedmiotem i znaleźć w masie uczniowskiej te diamenty i brylanty, z których można wychować przyszłych być może noblistów.