Józef: wileński Polak, który dzięki wojsku stał się rycerzem

Józef, jest Polakiem z Litwy, takim trochę nietypowym, bo nie śpiewa i nie tańczy w ludowym zespole, nie uważa, że jego prawa są dyskryminowane, z jednakową wprawnością posługuje się swoim językiem ojczystym – polskim i językiem litewskim, który uważa za drugi język ojczysty. Józef jest zawodowym żołnierzem, starszym szeregowym z batalionu imienia Wielkiego Księcia…

“Шепчущие стены” Вильнюса: отголоски истории в старом водохранилище

Представьте место в самом сердце Вильнюса, которое до недавнего времени было абсолютно недоступно. С 1916 года это место служило водохранилищем, но в современной Литве оно превратилось в нечто особенное. Здесь, благодаря уникальной архитектуре, звуки и эхо приобретают новое звучание. Это место, как магнит, притягивает к себе туристов, интересующихся историей, и артистов, влюбленных в его…

Артисты, ангелы и возрождение Ужуписа

В прошлом изолированный от Вильнюса рекой и холмами район в советское время был известен как одно из самых мрачных мест города. Старые здания приходили в упадок, и о строительстве новых даже не заикались. Однако его доступность и эксцентричность привлекли артистов и людей искусства. В 1998 году художники, философы, поэты и музыканты объявили о создании…

История Вильнюса — это не только дворец Правителей или башня Гедиминаса. Самое обычное, на первый взгляд, здание может содержать целый исторический пласт, способный раскрыть характеры и судьбы нескольких поколений коренных вильнюсцев. Именно такой «шкатулкой с секретом» и является дом по улице Раугиклос, 25.…

Sławomir Olenkowicz: „Bez wiedzy ze szkoły, dobrej pracy nie da się znaleźć nawet na budowie”

Nauczyciel jest zobowiązany wykonać swoją pracę jak najlepiej, ponieważ najczęściej to właśnie od pedagoga zależy jaki start w życiu będą mieli jego uczniowie – przekonuje nas Sławomir Olenkowicz. O tym po co się zmienia szkoła, uczniowie i nauczyciele – rozmawiamy ze Sławomirem Olenkowiczem, nauczycielem fizyki ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w rejonie wileńskim…

Zdobycze zdalnego nauczania zostaną z nami na dłużej

O zdalnym nauczaniu i jego wpływie na życie szkół opowiada Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.…

Bożena Czenko: Szkoła nie może wszystkiego, trzeba współpracy rodziców

Zdaniem Bożeny Czenko pojęcia „rodzic”, „dziecko” i „nauczyciel” uległy obecnie rozmyciu. Rodzice często uważają, że lepiej się znają na nauczaniu niż nauczyciele i próbują narzucić szkole czy pedagogom swoją narrację, swoją wizję tego, jak musi być uczone ich dziecko. Tymczasem szkoła wychowuje i uczy, ale nie może zrobić wszystkiego. Potrzeba również współpracy i pomocy…