История Вильнюса — это не только дворец Правителей или башня Гедиминаса. Самое обычное, на первый взгляд, здание может содержать целый исторический пласт, способный раскрыть характеры и судьбы нескольких поколений коренных вильнюсцев. Именно такой «шкатулкой с секретом» и является дом по улице Раугиклос, 25.…

Sławomir Olenkowicz: „Bez wiedzy ze szkoły, dobrej pracy nie da się znaleźć nawet na budowie”

Nauczyciel jest zobowiązany wykonać swoją pracę jak najlepiej, ponieważ najczęściej to właśnie od pedagoga zależy jaki start w życiu będą mieli jego uczniowie – przekonuje nas Sławomir Olenkowicz. O tym po co się zmienia szkoła, uczniowie i nauczyciele – rozmawiamy ze Sławomirem Olenkowiczem, nauczycielem fizyki ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w rejonie wileńskim…

Zdobycze zdalnego nauczania zostaną z nami na dłużej

O zdalnym nauczaniu i jego wpływie na życie szkół opowiada Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.…

Bożena Czenko: Szkoła nie może wszystkiego, trzeba współpracy rodziców

Zdaniem Bożeny Czenko pojęcia „rodzic”, „dziecko” i „nauczyciel” uległy obecnie rozmyciu. Rodzice często uważają, że lepiej się znają na nauczaniu niż nauczyciele i próbują narzucić szkole czy pedagogom swoją narrację, swoją wizję tego, jak musi być uczone ich dziecko. Tymczasem szkoła wychowuje i uczy, ale nie może zrobić wszystkiego. Potrzeba również współpracy i pomocy…

Anna Złotkowska: „Wileńszczyzna Jest Kobietą”, bez względu na wiek czy narodowość

Początkowym pomysłem było zjednoczenie kobiet polskojęzycznych, ale już od pierwszego spotkania wyszło na jaw, że chcą do nas się dołączyć i Rosjanki, i Litwinki, i kobiety innych narodowości. Z czego ogromnie się cieszę. Zwykle pomiędzy sobą rozmawiamy po polsku, nie mamy jednak kłopotu z tym, żeby błyskawicznie przejść na język litewski czy rosyjski.…

Михал Вашечка: Этнические партии – анахронизм (подкаст)

InBaltic беседует со словацким социологом Михалом Вашечкой, программным директором Bratislava Policy Institute и экспертом по вопросам этничности. С 2012 года Михал Вашечка является представителем Словакии в Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, независимом органе, созданном Советом Европы, занимающемся мониторингом прав человека, а также проявления нетерпимости, расизма и дискриминации.…

Юморок от артистов из Литвы: кандидаты на выбора – все будет хорошо!

Ребята из проекта #Chłodnik Wileński записали не(серьезную) песню о очень серьезном политике, который, последние двадцать лет, вместе с коллегами по партии борется, не щадя своего живота за права национальных меньшинств в Литве. MC Вальдемар – зажигает. Кстати, эта песня как молниеносно появилась так молниеносно и исчезла с портала популярной радиостанции на польском языке в…