Walery Jagliński: Może tak się wydarzyć, że będą szkoły, uczniowie, nie będzie tylko nauczycieli

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęła oświata na Litwie, jest coraz bardziej dający się we znaki brak nauczycieli – przekonuje Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Czy szkolnictwu na Litwie grozi sytuacja, gdy szkoły będą świecić pustkami z powodu braku nie uczniów, a pedagogów, czy zamiast nauczycieli, dzieci w klasach będą uczyć przez zabawę performerzy, rozmawiamy z Walerym Jaglińskim.

Bożena Czenko: Szkoła nie może wszystkiego, trzeba współpracy rodziców

Zdaniem Bożeny Czenko pojęcia „rodzic”, „dziecko” i „nauczyciel” uległy obecnie rozmyciu. Rodzice często uważają, że lepiej się znają na nauczaniu niż nauczyciele i próbują narzucić szkole czy pedagogom swoją narrację, swoją wizję tego, jak musi być uczone ich dziecko. Tymczasem szkoła wychowuje i uczy, ale nie może zrobić wszystkiego. Potrzeba również współpracy i pomocy rodziców.

Anna Tondrik: Bez technologii nauczyciel staje się nudny dla dziecka

Moim zdaniem, obecnie rolą nauczyciela jest podążać za uczniem, a nie to, że uczeń ma się dopasować do nauczyciela. Jeszcze 20 lub 30 lat temu nauczyciel miał bardzo wysoki status społeczny, znajdował się na swoistym piedestale i uczniowie musieli się podporządkować nauczycielowi. Dziś jest tak, że to nauczyciel musi podążać za uczniem i starać się go zaciekawić swoim przedmiotem i znaleźć w masie uczniowskiej te diamenty i brylanty, z których można wychować przyszłych być może noblistów.

Легенды старого Вильнюса: вещий сон князя Гедиминаса и человек, который создал банк Литвы

Одна из самых известных легенд о Вильнюсе, это история о великом князе Гедиминасе, железном волке и жреце Лиздейке, но мало кто знает, что на самом деле в основе легенды лежит реальная политическая цель, которую преследовал великий князь. Помимо легенды о князе Гедиминасе мы расскажем историю о человеке, который фактически стал легендой при жизни: Владас Юргутис, человек, который создал валюты Литвы – лит и познакомимся с очередной современной сказкой о литовской столице и его кошках. 

Легенды старого Вильнюса: любвеобильная Золушка и вильнюсский фонарщик

Среди легенд Вильнюса есть одна особенная, это история о прекрасной девушке, итальянке из простой семьи, которая в столице Великого Княжества Литовского превратилась в Золушку. И хотя наша Золушка, о которой мы расскажем в отличии от сказочной, любила и жила далеко не только с одним принцем, но и с генералом и затем чрезвычайно богатым композитором, ее история более скучной от этого не становится. Помимо этого, мы в нашей прогулке по старым улицам города познакомимся с легендами о вильнюсских фонарщиках.

Легенды старого Вильнюса: куда пропали пушки Наполеона, и тайна гибели профессора Аугуста Бекю

Особое место среди городских легенд Вильнюса занимают тайна гибели профессора Аугуста Бекю, исчезновения пушек Наполеона и, как ни странно, новая городская сказка, в которой на улицах Старого города можно встретить пингвина с единорогом.

Легенды старого Вильнюса: Вильнюсский Гаон и “спящие полицейские”

Вильнюс, Вильно город, в котором древние легенды облекаются снова в плоть и по древней брусчатке, столицы Великого Княжества Литовского маршируют тени князей Витаутаса и Гедиминаса, Вильнюсский Гаон создает искусственного человека – Голема. На встречу старым легендам и сказкам идут новые, которые создают современные писатели, в истории города появляются пингвины, спящие полицейские, единороги. Итак: легенды о Вильнюсском Гаоне и спящих полицейских.

Имянаречение и азан: как татары Литвы встречают новорожденного

Имянаречение – неотъемлемая часть исламских традиций, и вместе с тем в каждой стране или даже регионе могут быть незначительные отличия. Есть такие отличия и у литовских татар. Мы расскажем про обряд имянаречéния: над новорожденным произносят священные слова, чтобы в дальнейшей жизни человека сопровождало добро и он не поддавался злым силам.