Polskie szkoły na Łotwie – ile polskości w polskości? Casus ryski

Liczba lekcji wykładanych w języku polskim w szkole średniej im. Ity Kozakiewicz  zmniejszyła się w ciągu dwóch lat przeszło o połowę. Wprowadzone w 2020 r. regulacje w sektorze oświaty uderzają przede wszystkim w uzupełniających braki kadrowe nauczycieli z Polski. Zmniejszenie liczby lekcji wykładanych po polsku, zakaz pełnienia funkcji wychowawców i zakaz oficjalnego zastępowania nieobecnych nauczycieli nawet na poziomie klas początkowych z pewnością wpłynie zarówno na poziom edukacji, ale też atrakcyjność i konkurencyjność szkoły w ogóle.

Спруги, Латвия | Портреты уходящих деревень

Мы снова в Латвии, в 250 километрах от Риги, в деревне Спруги. В 2021 году здесь живет всего 7 человек. Один из них — кузнец Юрис Япиньш. Он живет втроем с дочерью и собакой и уверен, что каждый — сам кузнец своего счастья. Юрис рассказывает нам о секретах своей, такой редкой в наши дни, профессии и о том, почему не уезжает в город.

Кщева, Латвия | Портреты уходящих деревень

Деревня Кщева, что находится в 20-ти километрах от Даугавпилса. В 2000 году в деревне жили 48 человек, а сейчас всего 18. Механизатор Тарасий Федотов проработал всю жизнь в родной деревне. Он застал Улманиса, войну и коллективизацию. Сегодня он по-прежнему живет и работает в Кщеве и рассказывает непростую историю этих мест.

Иедзени, Латвия | Портреты уходящих деревень | 2 серия

Когда-то в Видземе, в 6-ти километрах от Мадоны был настоящий центр притяжения всей округи: художники проводили свои выставки, музыканты давали концерты в здании, построенном по проекту архитекторов театра Дайлес: селекционная станция Иедзени была знаменита не только своими уникальными сортами яблонь, но и богатой культурной жизнью. Майя Галиня, работавшая на станции старшим лаборантом, рассказывает историю станции — от процветания до упадка.

Портреты уходящих деревень: село Граверы – Латвия

Мы отправились в Латгалию, в село Граверы, расположенное в 240 км от Риги. В 2000 году в Граверах жило 288 человек, а в 2021 — всего 127. Местная жительница Вика Эксте, художница и фотограф, снимает фотопроект о родных местах и рассказывает нам, чем живет село сегодня.

Гендерное неравенство в странах Балтии

Каждый год Всемирный экономический форум публикует Глобальный индекс гендерного разрыва, в котором учитывает: — экономические возможности мужчин и женщин — доступ к образованию — состояние здоровья и уровень жизни — участие в политике Мы узнали, какие места в этом рейтинге занимают Литва, Латвия и Эстония и выяснили, насколько равны права мужчин и женщин в странах Балтии.

Mirosław Jankowiak: edukacja w języku ojczystym jest kluczowa dla zachowania tożsamości narodowej

Według ostatniego spisu ludności z 2011 r. narodowość polską deklaruje ponad 44 tys. mieszkańców Łotwy. Mówiąc o Łotwie, naukowcy i media w większości skupiają się na sytuacji tamtejszej mniejszości rosyjskiej. Poza tym łotewscy Polacy są w cieniu swoich rodaków z Litwy i Białorusi. O sytuacji Polaków na Łotwie rozmawiamy z dr Mirosławem Jankowiakiem, pracownikiem Instytutu Słowiańskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej i redaktorem portalu „Przegląd Bałtycki”. Zwykli ludzie nie wiedzą zbyt dużo o Polakach na Łotwie. Gdzie są główne skupiska Polaków …