Zdobycze zdalnego nauczania zostaną z nami na dłużej

O zdalnym nauczaniu i jego wpływie na życie szkół opowiada Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.…

Страсти по экзамену государственного языка в польских и русских школах в Литве

Государственный экзамен по литовскому языку с момента его ввода несколько лет назад на равных условиях для учащихся в польских, русских и литовских школах, все еще остается серьезной проблемой для выпускников школ национальных меньшинств, и все еще вызывает много споров.…