Walery Jagliński: Może tak się wydarzyć, że będą szkoły, uczniowie, nie będzie tylko nauczycieli

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęła oświata na Litwie, jest coraz bardziej dający się we znaki brak nauczycieli – przekonuje Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Czy szkolnictwu na Litwie grozi sytuacja, gdy szkoły będą świecić pustkami z powodu braku nie uczniów, a pedagogów, czy zamiast nauczycieli, dzieci w klasach będą uczyć przez zabawę performerzy, rozmawiamy z Walerym Jaglińskim.

Страсти по экзамену государственного языка в польских и русских школах в Литве

Государственный экзамен по литовскому языку с момента его ввода несколько лет назад на равных условиях для учащихся в польских, русских и литовских школах, все еще остается серьезной проблемой для выпускников школ национальных меньшинств, и все еще вызывает много споров.